duminică, 14 noiembrie 2010

NOTIFICARE - SOMATIE privind executare obligatiilor de plata; Ordonanta nr.5/2001 si O.U.G.nr.119/2007

NOTIFICARE


Catre: S.C.................................. S.A.. cu sediul in oras ................. ,str....................... nr.5, judetul Constanta , atribut social RO 1................., nr. de inregistrare Ia registruI comertului J__ /_____/_____ ,
Subscrisa S.C......................... S.R.L cu sediul in ...................... ,jud.Calarasi, inregistrata la Reg.Com.sub nr.............................,cod fiscal RO ........................, prin reprezentanti legali va notificam urmatoarele:
In conformitate cu O.U.G.nr.119/2007 privind masurile pentru combaterea intirzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte comerciale si art.9 , din Contract ,va SOMAM ca in termen de 5(cinci) zile de la data primirii prezentei ,sa achitati suma 198 800,44 lei (RON), reprezentind contravaloarea cantitati de .................. livrata conf. Facturi nr.027 /07.08.2009, acceptata si semnata de reprezentantii societatii dvs.
Tergiversarile si amanarile repetate cu privire la plata facturi mai sus mentionate nu va onoreaza.
In cazul in care nu va ve-ti onora obligatiile contracuale ,vom fi nevoiti,cu regret ,sa initiem Procedura Somatiei de Plata in conf. cu Ordonanta nr.5/2001: O.U.G.nr.119/2007,ocazie cu care ve-ti suporta cheltuielile de judecata,penalizari,despagubiri, precum si dobinda legala prevazuta de O.U.G.nr.119/2007.
In inchiere ne afirmam speranta rezolvarii amiabile a incidentului de plata ce face obiectul prezentei notificari.
27.10.2009
S.C..............................S.R.L.