duminică, 14 noiembrie 2010

MODEL DE PLANGERE CONTRAVENTIONALA -impotriva procesului- verbal de contraventie

   Domnule Presedinte


Subsemnatul/Subscrisa S.C......................................, cu domiciliul/sediul in ............................................., C.U.I.....................................,Certificat de inmatriculare J/40/............................., prin reprezentanti legali formulam in termen, urmatoarea:

                            Plangere contraventionala

Impotriva Procesului - verbal de constatare(contraventie) nr................................. din....................., incheiat de ....................................... (autoritatea aplicatoare) cu sediul in ......................................... prin care am fost sanctionati cu .............................lei amenda contraventionala , plangere prin care va solicit anularea procesului verbal de constatare si a sanctiunii aplicate pentru urmatoarele motive:
                                Motivele plangerii

In fapt : prin Procesului - verbal de constatare mai sus mentionat ,am fost sanctionati de catre ......................... (autoritatea aplicatoare),pentru ca am fi................ ("faptele"retinute in p-v),pentru care ni s-a aplicat o amenda in cuantum de ......................lei.