miercuri, 24 noiembrie 2010

REINCREDINTARE MINOR ; INAPOIEREA MINORULUI DE CATRE PERSOANE CARE IL DETIN FARA DREPT; PROGRAM DE VIZITA MINOR

MODEL ACTIUNE


JUDECATORIA SECTORULUI  3    DOMNULE PRESEDINTE                  Subsemnatul...........................domiciliat in Bucuresti., str...................... Nr....Bl......,sc.2,et.3,ap.8,sect.3, in calitate de reclamant , chem in judecata si personal la interogator  pe paratii:
1.(fosta mea sotie)..............domiciliata in Bucuresti, str. ........................., ap.8,sect.3 (din momentul pronuntarii sentintei ............/................si pina in prezent pirita nu si-a schimbat domiciliul si nu revenit la numele  avut anterior) 


2.(fosti mei socri)................si...................domiciliati in com...............,str. ................nr.53, jud.Ialomita, pentru ca prin hotarirea ce o veti pronunta  ,  sa :
1. MODIFICATI MASURA DE   INCREDINTARE A   MINORULUI  .............. spre crestere si educare fostei mele sotii ,in sensul ca minorul sa-mi fie mie incredintat spre crestere si educare .
 2. PE CALE DE CONSECINTA SA DISPUNETI INAPOIEREA MINORULUI M................I................de catre fosti mei socrii S............... I............... si S............. V...............care il  detin fara drept.

MOTIVELE  ACTIUNII :

In fapt: prin sentinta civila nr.........../ 19.03.2005 ,pronuntata de Judecatoria sectorului 3 Bucuresti , baiatul nostru a fost incredintat spre crestere si educare fostei mele sotii......................,la momentul pronuntarii hotaririi am fost de acord cu masura incredintarii.
Ulterior fosta mea sotie si-a abandonat indatoririle parintesti in favoarea parintilor sai ; in prezent copilul se afla sub ingrijirea bunicilor S.............. I....................si S.................. V...................,in com.............. ,str.................... nr.53,  jud.Ialomita.

In perioada care s-a scurs de pronuntarea sentintei am incercat sa-mi exercit drepturile parintesti , dar in permanenta am fost oprit de catre fosta mea sotie sau de catre parintii acesteia , limitindu-mi-se intr-un mod discretionar si umilitor dreptul la vizite , precum si dreptul de a supraveghea cresterea si educarea  baiatului meu.
Fata de cele prezentate , mentinerea incredintarii initiale ar avea consecinte daunatoare asupra bunei dezvoltari fizice, cresterii si educarii baiatului meu. M......................
De aceea ,va rog sa admiteti actiunea si sa modificati masura incredintari ,in sensul ca domiciliul minorului sa fie stabilit la mine(mama minorului nu are un domiciliu stabil) ,de asemenea va rog sa apreciati ca este in interesul minorului sa-mi fie inapoiat si sa pronuntati in acest sens o hotarire de reincredintare.
Va rog , de asemenea , ca pirita sa fie obligata sa contribuie la cheltuielile de crestere si educare a copilului nostru , sub forma platii unei pensii lunare .
Pentru a preintimpina viitoare neintelegeri relationale va rog sa stabiliti in beneficiul paratei un program de vizita a minorului.
          
In drept: art. 44,art.103,art.107 raportat la art.86 si 94 C.Fam.;art.16,31,32,38 si art. 89 din L 272/2004.

Probe : introgatoriu, acte , ancheta sociala, martori.
Anexez la prezenta: copia sentintei civile nr. ……/19.03.2005 , prin care  s-a dispus masura ce urmeaza a fi modificata .
Pentru comunicare,depun prezenta actiune in 4 ex.


  Cu deosebita consideratie