marți, 22 mai 2012

ONORARII

Onorariile minime practicate :

•  40 -  Lei/ora – pentru consultanta juridica.

• intre 200 - 700 Lei - pentru redactari acte,actiuni in instanta ,contracte,legalizari , notificari,somatii - (fara reprezentare juridica).

*Oferim servicii si in afara orelor de program,precum si prin deplasari la sediul sau domiciliul  clientilor ,la solicitarea expresa a acestora

• intre 500 – 3000 Lei pentru activitati juridice complexe (redactat acte de procedura, actiuni , plangeri, contestatii in justitie, asistenta la negocieri, constituiri societati comerciale, asociatii, fundatii, asistenta si reprezentare in instanta,instantele de apel si recurs ,notariate , organe de cercetari penale , etc)

• intre 5 -
 10 % din valoarea realizata , recuperata sau reconstituita - In cazul onorariilor de succes;Onorariul de succes poate fi convenit împreuna cu onorariul orar sau fix. 

• Pentru onorariul tip abonament, acesta incepe de la 430 Lei/luna si poate ajunge la 4.300 Lei/luna raportat la activitatile juridice desfasurate
 .

Cuantumul onorariului , termenele si modalitatile de plata vor fi analizate pentru fiecare caz in parte in functie de complexitatea acestuia si de posibilitatile materiale ale clientului.Pe cale de exceptie , se pot acorda si reduceri sau/si  inlesniri la plata onorariului.

Cheltuielile efectuate in interesul cauzei,comisioanele bancare, taxele de timbru ,taxele pentru traducerea actelor ,notarizari ,legalizari,expertize s.a.m.d. sunt in sarcina clientului.
Pentru cauzele care necesita deplasari in provincie alaturat de onorariu convenit ,clientul va plati cheltuielile de transport ,cazare,precum si diurna in valoare de 200 Lei/zi