joi, 24 mai 2012

MODEL CERERE MAJORARE PENSIE DE INTRETINERE

 DOMNULE PREŞEDINTE


                Subsemnata ..................................domiciliat(ă) în Bucuresti, Str................  nr. sector 3, în numele şi ca reprezentant(ă) legal(ă) a minorei...................., chem în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâtul ..................................(fostul meu sot), domiciliat în Bucuresti,sector 3,str............................ nr..........., pentru ca, pe baza hotărârii ce veţi pronunţa, să dispuneţi

     
MAJORAREA PENSIEI DE ÎNTREŢINERE

la care a fost obligat prin sentinţa civilă nr.10...... din..................2005  pronunţată de Judecătoria Sector 3 Bucuresti.

                                 
Motivele acţiunii:


În fapt, prin hotărârea mai sus menţionată pârâtul  a fost obligat să plătească lunar suma de 175 lei pensie de întreţinere pentru minora ......................................născuta la data de            05.11.1995. La stabilirea acestei pensii s-au avut în vedere nevoile de crestere si educare ale copilului corelate cu  posibilităţile materiale reale ale pârâtului.
Din anul 2007 si pana in prezent ,paratul a manifestat un interes sporadic fata de copilul..........