marți, 25 ianuarie 2011

CONTRACT DE IMPRESARIAT


Contract de impresariat 


Intre :

S.C. .....................................................S.R.L.,persoana juridica romana cu sediul în...................................................reprezentata de .............................................in calitate de Brand Manager, denumit  in continuare in cuprinsul contractului IMPRESAR,
Si

Domnisoara………………………….., cetatean…………..domiciliata in………………., avand act de identitate ………………………..eliberat de …………………..la data de……………in calitate de MODEL denumita astfel in continuare, in tot cuprinsul contractului.   (reprezentata prin……) reprezentant legal in calitate de ……….identificat cu CI.

    In conformitate cu prevederile legii 8/1996, privind drepturile de autor si drepturile conexe precum si a alte dispozitii legale in vigoare, a intervenit acordul de voinita de a incheia si semna prezentaul contract in urmtoarele coniditii.

Art.1 – Obiectul contractului

    1. Obiectul prezentului contract il formeaza realizarea de catre impresar in exclusivitate a imaginii artistice materializate prin suport foto, video, mass-media, a conceptiei plastice, a miscarii scenice, a prezentarii publice cu ocazia diferitelor evenimente de natura promotionala, concursuri, prezentari de moda etc. atat a imaginii realizate, cat si a modelului in sine, precum si cesionarea de catre model in favoarea impresarului a drepturilor patrimoniale de autor rezultate ca urmare a creatiei sale.
    2. Cesiunea mentionata la articolul 1.1 are caracterul unei cesiuni executive nelimitata teritoriala si pe o perioada nedeterminata.
    3. Pentru realizarea obiectului contractului prevazut la articolul 1.1 impresarul este autorizat de catre model :
  1. sa reproduca imaginile fixate ;
  2. sa comunice public, respectiv sa difuzeze prestatia fixata ori de cate ori doreste prin intermediul mass-media in tara si strainatate.
  3. Sa fixeze imaginea fixata pe support fotografic sau pelicula in vederea realizarii reclamei si publicitatii si sa difuzeze acetse imagini in cadrul reclamei realizate prin presa centrala si locala, prin intermediul panourilor publicitare precum si prin orice alt suport media va considera impresarul ca este necesar.

Art.2 - Durata contractului

2.1 Prezentul contract se incheie, pe o perioada de 60 luni incepand cu data semnarii sale de ambele parti.
2.2 in cazul in care din motive independent de controlul impresarului, cum ar fi, boicot, razboi, calamitati naturale sau alte actiuni restrictive impresarul este impiedicat sa foloseasca serviciile modelui conform prevederile prezentului contract, precum si in caz de boala, incapacitate fizica sau psihice (dovedite cu certificate medicale) sau orice alta situatie iesita de sub responsabilitatea modelui care il pot impiedica pe acesta sa-si indeplineasca obligatiile contractuale pe o perioada mai lunga de 15 zile de la data la care acesta trebuia sa le indeplineasca, impresarul are dreptul ca unilateral sa extinda termenii acestui contract pe o perioada de timp echivalenta cu perioada in care a fost impiedicat sa produca, fara obligatia de a plati sume suplimentare catre model sau de a rezilia prezentul contract.

Art.3 – Obligatiile partilor