luni, 3 ianuarie 2011

CONTESTATIE LA POPRIRE ; SUSPENDAREA EXECUTARII; TERTUL POPRIT

DOMNULE PRESEDINTE


Subsemnatul(a) ............., domiciliat(a) in ................ in calitate de debitor poprit in dosarul nr...................prin reprezentat legal(sau in nume propriu) formulez prezenta:infiintata prin incheierea nr. ..........din ........... de catre judecatoria................, in dosarul nr. ...........,( infiintata prin actul de executare- initiat de executorul judecatoresc) la cererea creditorului..................( S.C..............., banca.........................) domiciliat(a)(cu sediul) in .................. tert poprit fiind .............., cu sediul in ............., pe care va rog s-o admiteti si sa desfiintati ordonanta de poprire,
-(sa anulati actul de executare- initiat de executorul judecatoresc;anularea sau lamurirea titlului executoriu )
de asemenea va rog ,ca pana la solutionarea contestatie sa dispuneti suspendarea executarii prin poprire a debitului in discutie)

MOTIVELE CONTESTATIEI

In fapt, la cererea creditorului, instanta, prin ordonanta de poprire mai sus mentionata a dispus ca tertul poprit .........................sa-mi retina lunar .................. din salariul ce mi-l datoreaza, pana la concurenta sumei de ........... lei.
La data cand formulez prezenta contestatie ,datoria a fost achitata creditorului. Inscrisurile anexate la prezenta contestatie dovedesc ca nu mai sunt datornicul creditorului ,pe cale de consecinta va solicit sa admiteti contestatia si sa desfiintata ordonanta de poprire.
- (sau motive determinate de art.409 C.pr.civ.)

In drept, imi intemeiez contestatia pe dispozitiile art. 399, art. 401 lit.b,art.409 ,art.452 si urmatoarele din Codul de procedura civila.
Alaturat de prezenta contestatie depun urmatoarele acte:
dovada achitarii debitului,chitanta de plata taxa timbru in valoare de ........... lei si timbrul judiciar in valoare de ............. lei.. 
La termenul pe care il ve-ti comunica, voi solicita,pentru sustinerea contestatiei, complectarea probatoriului .
Solicit cheltuieli de judecata.
Depun contestatia in 3 ex. pentru a se comunica creditorului si tertului poprit.
Semnatura,

DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI.....................