sâmbătă, 13 noiembrie 2010

MODEL CERERE -OBTINERE DATE DE INTERES PUBLIC

 CERERE -OBTINERE DATE DE INTERES PUBLIC

ART. 6 din Legea nr.544/2001
prevede ca:
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la autoritatile si institutiile
publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea
acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.